Sluneční kompas

Jaromír Ciesla - II/2011

Vodorovné sluneční hodiny se šikmým ukazatelem
horizontal sundialTento druh slunečních hodin měří pravý sluneční čas na základě hodinového úhlu Slunce. Hodinovým úhlem nazýváme úhlovou vzdálenost deklinační kružnice tělesa, zde Slunce, od místního poledníku v rovníkovém souřadnicovém systému. Měří se ve směru chodu hodinových ručiček.
Jako poskytovatel stínu slouží šikmý ukazatel, který je rovnoběžný se zemskou osou. Takovýto ukazatel nazýváme polos. Čas je indikován celou délkou stínu, který dopadá na vodorovnou rovinu číselníku s vynesenými hodinovými ryskami a značkami. U správně ustaveného číselníku směřuje hodinová ryska pro 12. hodinu přesně k severu. Hodinová ryska pro šestou a osmnáctou hodinu leží na jedné přímce směřující ve směru východ západ a protíná se s ostatními hodinovými ryskami v patě ukazatele.
Někdy je polos vybaven nodem, nebo-li kuličkou, která umožňuje z polohy jeho stínu zjistit datum, polohu Slunce ve zvěrokruhu, dobu od východu respektive do západu Slunce a další. Za tímto účelem bývá číselník doplněn dalšími čarami.
V případě že je jako ukazatel použit gnómon, je určujícím prvkem pro odečtení času konec stínu tohoto ukazatele. Gnómon se u tohoto typu hodin nenachází v průsečíku hodinových čar s výjimkou konstrukce navržené pro severní nebo jižní pól.
Analematické sluneční hodiny
analemmatic sundial Projekce rovníkových slunečních hodin do vodorovné a svislé rovinyTento druh slunečních hodin měří pravý sluneční čas na základě azimutu Slunce. Azimut nám udává úhlovou vzdálenost průmětu tělesa, zde Slunce, v rovině obzoru od místního poledníku v obzorníkovém souřadnicovém systému. Azimut 0° má objekt při průchodu místního poledníku. Azimut se měří ve směru hodinových ručíček v rozsahu 0 - 360°.
Jako poskytovatel stínu slouží kolmý pohyblivý ukazatel. Nezáleží na jeho délce.
Ve středu číselníku se nachází datová deska s vyznačenými daty, podle kterých se umisťuje ukazatel. Číselník je vynesen na elipse. U správně ustaveného číselníku je datová deska umístěná na malé poloose ve směru sever jih společně se značkou pro dvanáctou hodinu. Velká poloosa elipsy je ve směru východ západ. Tato současně prochází středem datové desky na značce pro jarní a podzimní rovnodennost a také hodinovými značkami pro 6. a 18. hodinu. Datová stupnice začíná znakem zimního slunovratu na její jižní straně a končí znakem letního slunovratu na jejím severním konci.
Ačkoliv je možno číselník vynést do libovolné roviny, setkáváme se nejčastěji s konstrukci vodorovného číselníku.
Číselník analemmatických hodin je výsledkem projekce číselníku rovníkových hodin.
Sluneční kompas
sundial-compassKaždé z těchto hodin měří sluneční čas na jiném principu. Když tyto dva číselníky umístíme na společnou desku ve vodorovné poloze, ustavíme kolmý ukazatel dle aktuálního data, natočíme tak aby stín na obou číselnících ukazovat stejný čas, budou oboje hodiny správně nasměrované ve směru sever jih.
Doporučuje se toto nastavení po určitém čase zopakovat pro zpřesnění výsledku.
Toto měření je možno provést pouze za slunečného dne a na rovnoběžce, pro kterou jsou hodiny konstruované.