SUN

Ricardo Cernic

Verze. 5.5

Upozornění: Tato verze "SUN.xls" nepracuje na platformě Apple computers. Vyžaduje MS Office - Excel.

Zdrojový článek vypracoval a program odzkoušel Carl Sabanski a následně představil na svých stránkách

The Sundial Primer

Pro verzi doplněnou o češtinu klikněte zde. Download Czech

Úvod

"SUN" Tabulkový procesor MS Office - Excel se dá využít velmi dobře pro výpočet efemerid Slunce a dalších důležitých informací pro zájemce o sluneční hodiny. Program byl testován na Excelu 97, 2000 a XP a je podporován na Win 95 a novějších.
Autor si jistě zaslouží poděkování za práci, kterou svému projektu věnoval. Tato jedinečná práce byla presentována na stránkách The Sundial Primer. Zde se nachází také původní soubor Sun_55.xls a originál této stránky v angličtině.

Ricardo současně (květen, 2007) spustil své webové stránky věnované slunečním hodinám. Ricardo's Sundial Site

Vlastností:
Východy a západy Slunce jsou počítané s přesností na 1 minutu pro zeměpisné šířky 0-72 stupňů. Pro ostatní šířky je dosahována přesnost do 10 minut. Efekt atmosferické refrakce je započítán.

Licence:
Tato aplikace je uvolněna jako freeware a může být volně šířená, ale nesmí být prodávána nebo jako součást jiného produktu bez vědomí autora. Při distribuci musí být všechna autorská práva respektována.

Upozornění:
Tento program je testován, jako každý program, i přes to může obsahovat chyby. Použití programu je na vlastní nebezpečí a autor nezodpovídá za potíže vzniknuvší používáním tohoto programu.

Kontakt:
Pro připomínky a komentáře prosím použijte následující e-mail: RNCERNIC at UOL.COM.BR

Autor
Ricardo Cernic, Sao Paulo, SP


"SUN" obsahuje šest následujících stránek:


SEZNÁMENÍ

Zde se nacházejí základní informace o aplikaci a také způsob jak kontaktovat Ricarda pokud máte nějaké připomínky nebo náměty. Pokud se Vám "SUN" líbí, napište nebo zavolejte Ricarda.


EPHEMERIDY SLUNCE

"SUN" má přátelské uživatelské rozhraní jak je vidět na obrázku 1.

Následující data mohou být modifikována přepsáním novými hodnotami:

Nésledující data mohou být modifikována výběrem nových hodnot:

Po kliknutí levým tlačítkem na příslušnou buňku se objeví malá šipka místní nabídky. Tažením ve směru šipky se zobrazí možné volby. Kliknutím na požadovanou volbu bude tato vybrána.

Je zde také nabídka pro volbu jazykového rozhraní "Interface Language" kde lze zadat použitý jazyk.

efemeridy (46K)

Obrázek 1: Ephemeridy Slunce

Zde jsou další čtyři tlačítka s následujícími funkcemi:

gnomista1 (42K)

Obrázek 2: Vstupní data


GNOMISTA

Zde najdete kompletní informace jak je vidět na obrázku 3.  Funkce třech ovládacích tlačítek byla již popsána.

gnomista (41K)

Obrázek 3: Gnomista


Hodiny

Tato strana obsahuje tři číselníky! každý z číselníku může být nastaven samostatně na jeden z následujících časů:

hodiny (36K)

Obrázek 4: Hodiny


ČASOVÁ ROVNICE

Na této straně je tabulka s časovou rovnicí jak je vidět na obrázku 3. Rok je možno měnit. Po změně roku dojde k automatickému přepočtu tabulky.

eot (64K)

Obrázek 5: Časová rovnice


JAZYKOVÉ NASTAVENÍ

V seznamu na této straně jso všechny výrazy použité v aplikaci. Pro jednotlivé jazyky slouží jednotlivé sloupce:

Nejsou přeloženy všechny termíny ale můžete pomoci. Následující volné sloupce (Language) slouží pro další jazykové mutace.

slovnik (33K)

Obrázek 6: Slovník


Přeložil, upravil, odzkoušel a doporučuje Jaromír Cíesla, V/2009.
To HomePage
Na úvod