SONNE

Program pro návrh slunečních hodin

Author programu Helmut Sonderegger, Austria

http://www.helson.at/

Úvodní obrazovka Sonne

SONNE pracuje pod OS Win95 a vyšší, pro nekomerční použití je distribuován jako freeware, k disposici je v angličtině a němčině. V případě komerčního použití je nutné informovat autora s žádostí o jeho svolení.

Pomocí programu lze navrhnout několik typů slunečních hodin. Při návrhu SH je k disposici široká variabilita v jednotlivých nastaveních avšak i přesto není ovládání programu složité. K dispozici je průvodce, který prostřednictvím tří oken provede uživatele celým návrhem. Výsledek návrhu je zobrazen na monitoru a může být bez problému vytištěn nebo uložen do formátu HPG s výstupním formátem *.plt nebo jako CAD *.dxf formát pro následné zpracování v jiném grafickém programu. Součástí programu je také rozsáhlá nápověda. I přesto že program komunikuje pouze německy a anglicky, jeho použití je vcelku jednoduché a výsledek o to překvapující.

sonne_part1sonne_part2sonne_part3
Jednotlivá okna průvodce

Program lze stáhout jako zip soubor son220.zip a rozbalit na požadované místo na disku bez instalace a nebo samoinstalační exe soubor, který vyvoří složku v Program Files a sám provede instalaci do počítače.


Menu

Po spuštění programu se otevře uvítací okno se snímkem slunečníh hodin, pod kterým jsou k náhledu vzory jednotlivých typů, jež lze programem realizovat (po kliknutí se zobrazí zvětšený náhled). Menu v horní části okna obsahuje položky - "Files", "Options", "Display", "Calculations", "Help"

V roce 2010 došlo k dalšímu rozvoji programu na verzi 3, ve které přibylo několik dalších možností při návrhu číselníku slunečních hodin.

Případným tvůrcům slunečních hodin doporučuji pro inspiraci návštěvu stránek: Katalog slunečních hodin - ve střední Evropě - Rozsáhlá databáze slunečních hodin v Čechách, Moravě, Slezsku a Slovensku a také něco ze zbytku světa. Stručné popisy jednotlivých hodin včetně fotografií. Navíc zde mohou své dílo zaregistrovat a vystavit.

Jaromír Ciesla 2008


To HomePage
Na úvod