Analematické sluneční hodiny

Konstrukce jednoduchými prostředky.

Místo: Chlebičov, zahrada RD
Datum: 22. 7. 2007 17:00 UT
Rozměr: 3x5 m
Pomůcky: hodinky, špagát 6m, metr 3m, vytyčovací kolíky 20ks, kladívko, olovnice, značky hodinové a datové, SW pro výpočet azimutu Slunce a výpočet číselníku ASH.

Popis hodin: Jedná se o druh vodorovných slunečních hodin, u kterých není pevný ukazatel. Součásti číselníku je datová stupnice pro umístění ukazatele. Ukazatelem může být kolmá tyč nebo osoba jejíž poloha je závislá na datu.

ad1, Stanoviště nesmí být moc stíněné.
ad2, Přesnost času pro vytýčení směru do 1 minuty, při azimutu Slunce 90° je stín dostatečně dlouhý.
ad3, GPS lze zjistit na Internetu.
ad4, Vhodný program je SHA.


Přibližná doba vytyčení jednou osobou je do 1,5 hodiny. Pro přesnější a rychlejší vytyčení je ideální pracovat ve dvojici.

Několik fotek k nahlédnutí

výjezd z počítačepomůckyurčení směru východ - západ
druhá hodinová značkačíselník je hotovýdatová stupnice a dvanáctá hodiny
polodetailzkouška hodin

Teď už schází akorát navozit nějaké vhodné kameny a můžu to dokončit.