Rovníkové sluneční hodiny
ve sbírkách Slezského zemského muzea Opava

rsh 01a (51K)

rsh 09a (64K)

rsh_05a (48K)

rsh 08a (32K)
Jedná se o kapesní rovníkové sluneční hodiny s poloorlojní stupnicí, označované jako hodiny augsburského typu. Tyto hodiny patřily ve své době (17. - 18. století) k velmi oblíbenému typu díky jejich jednoduché konstrukci, snadnému ovládání a možnosti použití v různých zeměpisných šířkách.
Hodiny pocházejí z druhé poloviny18 st. Jsou poskládané v kartónové osmiboké krabičce o rozměrech 86x86x23 mm. Ve víčku je stříbrná tabulka s vyrytými souřadnicemi některých evropských měst (Elev Poli / Corfu, Madrid, Neapoli, Lion, Venedig, Wien, Prag, Cracaw, London) a signaturou LTM, podle které lze usuzovat na autora, s velkou pravděpodobností je jím Ludovicus Theodatus Müller (1710-1770) z německém Augsburku. S hodinami od tohoto mistra se můžeme setkat ve sbírkách mnoha muzeí a v soukromých kolekcích. Vlastní hodiny jsou vyhotoveny z pozlacené mosazi. Osmiboká, rokokovými rytinami bohatě zdobená základna, je postavena na třech nožkách. Uprostřed desky je otvor se zapuštěnou stříbrnou miskou s vyrytou světovou růžicí a s kompasem pro přesné nasměrování k severu. Na přední hraně základní desky je na otočném závěsu přichycen prstenec s vyrytými římskými číslicemi v rozsahu III-XII a I-IX hodin a se značkou pro půlky hodin. Ve vodorovné ose prstence je otočná hřídelka ukazatele, který se tak dá vyklopit do kolmé polohy vzhledem k prstenci. Přesné nastavení sklonu prstence do roviny s rovníkem je umožněno výklopnou úhlovou stupnicí na pravé hraně základny. Tato stupnice je očíslována v rozsahu 20-90° s ryskami po dvou stupních a umožňuje nastavení pro zeměpisné šířky v rozsahu 16-95°. Přesné ustavení v horizontální rovině je zajištěno pomocí olovnice zavěšené na sklopném, bohatě vyřezávaném stojánku na zadní hraně základny.
Rozměry:
Krabička 86x86x23 mm, vnitřní/vnější průměr číselníku 55/61 mm, výška ukazatele 26 mm, výška ramínka olovnice 30 mm, průměr středového otvoru s kompasem v základní desce 37 mm.
Manipulace s hodinami:
Po vyjmutí z pouzdra a ustavení na pevnou podložku tyto nastavíme nejdříve pomocí kompasu ve směru sever jih, poté vyklopíme rameno s olovnicí a provedeme ustavení do horizontální polohy. V dalším kroku vyklopíme boční rameno se sklonoměrem, podle kterého zvedneme prstenec číselníku do požadované polohy dle zeměpisné šířky. V posledním kroku vyklopíme ukazatel, který se nastaví do kolmé polohy vzhledem k prstenci číselníku. Stín vrhaný ukazatelem dopadá na hodinovou stupnici, kde můžeme odečíst hodnotu místního slunečního času.
Závěrečné zhodnocení:
I přesto, že na hodinách zapracoval zub času, tyto již při prvním pohledu působí velice estetickým vzhledem a mistrným provedením a to i po letech určitě ne vždy moc šetrného zacházení. Přesnost měření času je ovlivněna vůlí v úchytu stojánku nesoucího olovnici. Z toho důvodu nelze hodiny spolehlivě ustavit do vodorovné polohy. Ostatní prvky hodin se jeví plně funkční.