Horizontální sluneční hodiny

Jaromír Ciesla 3/2010


Papírový model slunečních hodin

Hodiny jsou určené pro 50. rovnoběžku severní polokoule a ukazují pravý sluneční čas. Pro získáni občanského času musíme k času na hodinách přičíst hodnotu časové rovnice, která záleží na datu a hodnotu korekce pro zeměpisnou délku.
Sluneční hodiny byly navržené pomocí programu Orologi Solari http://digilander.libero.it/orologi.solari/

  1. Stáhněte a vytiskněte soubor PDF
  2. Vystřihněte dle vnějšího obrysu
  3. Přeložte kolem osy souměrnosti tak, aby potištěná strana zůstala vně
  4. Proveďte přeložení kolem rysek pro 12. hodinu o 90°
  5. Ustavte na vodorovnou plochu a natočte rysku s 12. hodinou směrem k severu
Horizontální sluneční hodiny - papírový model.

Velkou výhodou těchto hodin je to že je nemusíte natahovat ani měnit baterii a v případě že je Vám nějaký chmaták ukradne vytisknete si nové. Jediné co ke správné funkci potřebují je Slunce na obloze svítící na plochu číselníku, přesné nasměrování rysky s dvanáctou hodinou k severu, ustavení na vodorovnou plochu a dodržení kolmosti ukazatele k číselníku.

Za případně zmeškáni odjezdu či odletu nebo důležité obchodní schůzky nepřebírám žádnou zodpovědnost.

Upozornění: V případě že je v dané oblasti shodou okolnosti zaveden letní čas, nezapomeňte si připočítat jednu hodinu. Číselník je nastaven toliko na NORMÁLNÍ čas.