Hvězdárna - zařízení postavené za účelem poznávání okolního Vesmíru. Astronomická pozorování a měření jsou prováděné převážně ve viditelné oblastí spektra pomocí sledování pouhým okem, dalekohledu, fotograficky a dalšími speciálními přístroji. Pracovní náplní hvězdáren je poznávací, popularizační a vzdělávací činnost.
Česká republika je výjimečná počtem a hustotou hvězdáren. Většina z nich byla vybudována z nadšení amatérských spolků. V posledních letech se však kultura dostala na periferii zájmů, jako nevýdělečný sektor, kde nelze zbohatnout a tak některé hvězdárny zanikly. Na druhou stranu vznikají nové, většinou soukromé hvězdárny či spíše hvězdárničky.
Na následujících stránkách je stručný popis většiny hvězdáren a planetárií v České republice včetně adresy a odkazů na domovské stránky. Na mapce republiky si tak můžete najít některou z blízkých hvězdáren, kterou byste chtěli navštívit.
Děkuji všem kdo mne upozorní na případné chyby či nedostatky, případně poskytne informace umožňující provedení aktualizace.


To HomePage