Porovnání slunečních hodin

Pro rozdílné zeměpisné šířky

Návrh číselníků pro různé zeměpisné šířky

Při konstrukci slunečních hodin je jedním z nejdůležitějších údajů zeměpisná šířka stanoviště. Již chyba o jeden stupeň může mít za následek chybu v odečtení času o několika minut v průběhu roku. Největších odchylek tyto hodiny dosahují kolem zimního slunovratu. Odchylka je velmi dobře patrná u číselníku doplněného datovými čarami, kdy může chyba v odečtení data dosahovat několika dní. Na obrázku 1. jsou pro názornost namontované číselníky pro tři různá stanoviště, která jsou od sebe vzdálená 1 stupeň. Zeleně pro 49. rovnoběžku procházející Českými Budějovicemi, hnědě pro 50. rovnoběžku procházející Prahou a červeně pro 51. rovnoběžku procházející Drážďanami.

Pro rozdílný azimut stěny

svislé sluneční hodiny pro rozdílné azimuty stěny

Mezi nejčastější typ slunečních hodin patří sluneční hodiny vynesené na svislé ploše. I zde se často setkáváme s jednou velkou chybou. Při bližším zkoumání zjistíme, že se jedná o jižní svislé sluneční hodiny, které jsou umístěné na stěně, která je natočená k východu či západu. Jak je důležité znát přesný směr stěny při návrhu číselníku ukazuje obrázek 2, na kterém jsou přes sebe navrhnuté tři číselníky pro rozdílné azimuty stěny. I když jsou rozdíly v natočení jen jeden a dva stupně, odlišené barvou, je již odchylka dobře patrná.