Janov

Svislé sluneční hodinySvislé sluneční hodiny na domě v obci Janov byly jedny z hodin, které na letošním putování za slunečními hodinami Českolipska vzbudily značnou pozornost. V katalogu slunečních hodin je můžeme naleznout pod evidenčním číslem CL 26.
Číselník s vyobrazením Panské skály je namalován na plechové tabuli a připevněn na JJZ stěně domu. Hodiny jsou velmi dobře viditelné z cesty přes plot. Kromě toho, že vypadají velmi dobře, jsou také přesně a pečlivě provedené. Vlastní číselník je gnómicky poměrně bohatý. Místo hodinových rysek je použito částí analem pro období od zimního do letního slunovratu. Hodiny jsou označené nad hyperbolou pro zimní slunovrat pro SEČ a pod hyperbolou letního slunovratu pro SELČ.
Dalším použitým prvkem je polední přímka se symbolem Slunce, která ukazuje místo stínu ukazatele v pravé poledne. Jelikož se nacházíme jen 26´ od pásmovému poledníku kde je odchylka občanského času od středního slunečního 1 minuta 44 sekund, je poloha polední přímky téměř shodná s polohou analemy pro 12. hodinu.
Druhým použitým časovým systémem jsou Italské hodiny, které jsou vyznačeny hnědočervenými ryskami s číslicemi 1 - 9 značícími počet hodin do západu Slunce se symbolem zapadajícího Slunce na nulté rysce. Číselník zaujal také nezvyklým počtem datových čar, které jsou vynesené jednak pro každého prvního v měsíci a potom ještě vždy podle data vstupu Slunce do znamení zvěrokruhu. K orientaci zde slouží čísla měsíců a symboly zvěrokruhu.
Pro ověření správnosti číselníku jsem jeho snímek uložil jako pozadí v programu Orologi Solari s nastavenými parametry pro nový číselník na 14.568° východní zeměpisné délky a 50.741° severní zeměpisné šířky s azimutem stěny 23°. Po zadání zobrazení italských hodin, místního poledníku a analemy pro každou hodinu v období zima a jaro, jsem získal návrh číselníku, který se téměř přesně shoduje s pořízeným snímkem.
Drobné odchylky lze přičíst vlivu zkreslení fotografie.

Na úvod

Výsledky jednotlivých kroků konstrukce číselníku pomocí programu Orologi Solari

1.
Zadáne vykreslení zimní a jarní části analem pro každou hodinu.

2.
Na číselník přidána polední přímka.

3.
Přidal jsem rysky Italských hodin.

4.
Zadáno vykreslení datových čar pro vstupy Slunce do znamení zvěrokruhu.

5.
Přidány datové čáry pro každého prvního v měsíci.

6.
A nakonec jsem vložil snímek slunečních hodin do pozadí číselníku.

Jaromír Ciesla - červen 2011

To HomePage
Na úvod