Sundial Atlas

Sundial Atlas - click and open page

Sluneční hodiny měsíce - říjen 2010


Na stránkách projektu Sundial Atlas probíhá hlasovací soutěž o hodiny měsíce. Na tom by možná nebylo nic tak zvláštního, kdyby se již podruhé neobjevily mezi vítěznými slunečními hodinami jedny z České republiky.
Takže hezky po pořádku. Za měsíc říjen se tento katalog rozrostl o 409 nových záznamů slunečních hodin z různých koutů světa. Skupina uživatelů ohodnotila nejpěknější příspěvky jedním až šesti body. Po sečtení všech bodů bylo na stránkách SA vystaveno pořadí prvních šesti umístivších se hodin.
Na šestém místě skončily zajímavě řešené vodorovné sluneční hodiny, nacházející se na zahradě školy druhého stupně „Manarelli-Pascoli“ v městě Umbertide v Itálii. Až na trochu nebezpečné řešení ukazatele je to dobrá didaktická pomůcka.
Na pátém místě se umístily velice pěkné svislé sluneční hodiny v Italském městě Seravalle Sesia na ulici Matteotti.
Číselník působí trochu přeplácaně, ale zase díky citlivému barevnému provedení vypadá elegantně. Rozsah hodin je VII-XII-V s dělením po půl hodině a s analemou na dvanácté hodině. Značka pro pravé poledne s polední přímkou naznačuje, že je číselník navržen pro pásmový poledník, to znamená, že je u něj provedena korekce podle zeměpisné délky stanoviště. Někdy bývá místo písmene M namalován zvoneček. Číselník je ještě doplněn sedmi datovými čarami označenými znaky Zodiaku, které by mohly být menší neboť svojí velikostí působí poněkud rušivě.
Za pozornost stojí vtipné řešení ukazatele. Datum mezi datovými čarami je určený nikoliv stínem, ale polohou slunečního paprsku procházejícím otvorem v šipce umístěné na konci šikmého ukazatele. Tvaru a velikosti tohoto paprsku odpovídají také značky na spodním konci jednotlivých hodinových čar.
Na čtvrtém místě můžeme vidět velice pěkné, gnómicky i graficky bohaté svislé sluneční hodiny na vnitřním nádvoří pevnosti v Salzburgu.
Číselník obsahuje rysky pro tři časové systémy (astronomické, babylonské a italské hodiny) a sedm datových čar. Jelikož je použit kolmý ukazatel, řídíme se při odečítání času polohou konce jeho stínu.
Za hodinami, umístěnými na třetím místě, bychom museli jet až do dalekého Hong Kongu. Zde lze během otevírací doby kláštera Chi Lin spatřit soustavu slunečních hodin na místní kašně.
Zato za slunečními hodinami, jež se nalézají na druhém místě, tak daleko nemusíme. Můžeme je spatřit před Vřídelní kolonádou v Karlových Varech.
Jedná se analematické sluneční hodiny, zhotovené jako bronzová plastika na chodníku, která je doplněná latinskými texty, vztahujícími se k lázeňskému pitnému režimu a k léčebným účinkům minerální vody tak, jak i samotný motiv vyobrazené plastiky.
Pro toho, kdo hledá ukazatel, nechť se postaví na příslušnou datovou značku nacházející se uvnitř eliptického číselníku. Pokud bude na číselník svítit Slunce, jeho stín mu čas odpoví.
Na prvním místě můžeme vidět pěkně, s okolím dobře laděné svislé sluneční hodiny, nalézající se na náměstí Sv. Petra v Salzburgu.
Jako poskytovatel stínu zde slouží polos doplněný nodem. Dle směru ukazatele je patrné, že se číselník hodin nenalézá přesně na jižní stěně, ale že je mírně natočená k západu.
Rozsah těchto hodin je VIII-XII-VI se značkami pro půlky hodin. Součástí číselníku je také sedm datových čar.

A na závěr, k čemu je dobrý projekt Sundal Atlas? Obsahuje databázi snímků slunečních hodin, mnohdy včetně podrobných popisů a ve spojení s Google Map, prostřednictvím jejich zeměpisných souřadnic, také přesnou polohu na Zemi. Při cestování je tak snadno dostupná informace o rozmístění slunečních hodin, které tak můžeme zahrnout do cestovního plánu a pak snadno naleznout.
A jak se aktivně zapojit do projektu Sundal Atlas? Stačí se jednoduše a bezplatně zaregistrovat na adrese www.sundialatlas.eu a pak již nic nebrání ve vkládání vlastních snímků slunečních hodin a tím přispět k dalšímu rozšiřování katalogu. Je také možné hodnotit došlé příspěvky, jak dokládá tento článek.

Použité snímky jsou převzaté ze stránek Sundial Atlas
Jaromír Ciesla 11-2010
Na úvod